Lobstercam

Live hummerkamera Live lobstercam

VIDEOOVERVÅKNING AV VILL HUMMER I OSLOFJORDEN

VIDEOMONITORING OF WILD LOBSTER IN OSLOFJORD, NORWAY

Huset som hummeren kan oppholde seg i gir den beskyttelse, og fungerer også som en utkikkpost. IR-kamera muliggjør filming om natten.

 

 

Custom-made housing which serve as a cavity for the lobster. The cavitiy is used for shelter and as a look out post. IR-camera enable also monitoring during nightime.

 

Hvis du ikke ser videoen: oppdater siden (feks. Trykk F5 eller refresh knappen) - If no streaming is available: refresh the page.

 

INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING - NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITETET

ECOLOGY AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT - NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

DRØBAK AKVARIUM

 

Videoovervåkning av hummer (Homarus gammarus)

Av: Ronny Steen og Sondre Ski

 

Videoovervåkningen er et samarbeid mellom Institutt for Naturforvalting ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (INA, NMBU) og Drøbak akvarium. Formålet med videoovervåkningen er å få detaljinformasjon om hummerens døgnaktivitet, sett i lys av de ulike årstidene og ulike miljøforhold.

 

Hummerhuset med videokamera er plassert ute i Oslofjorden, 200 meter utenfor Drøbak akvarium på 15 meters dyp. Videoopptaken vises også på en storskjerm inne på selve akvariet.

 

De involverte er (alfabetisk rekkefølge): Jessica Marks, Julianne Island, Ronny Steen, Sondre Ski, Thrond Haugen.

 

Video surveillance of lobster (Homarus gammarus)

 

The video surveillance is a collaboration between the Institute for Nature Management at the University of Life Sciences (INA, NMBU) and Drøbak Aquarium. The purpose of video surveillance is to obtain detailed information about the activity of the lobster, in light of the different seasons and different environmental conditions.

 

The lobster house with a video camera is situeated outside in the Oslo Fjord, 200 meters outside Drøbak aquarium at 15 meters depth. At the aquarium there is also a large screen showing live video.

 

Persons involved (alphabetic order): Jessica Marks, Julianne Island, Ronny Steen, Sondre Ski, Thrond Haugen.

 

Read more in our publication: link

 

 

VIDEOARKIV/VIDEO ARKIVE

Institutt for naturforvaltning

Besøksadresse:

Sørhellinga,

Høgskoleveien 12,

1430 Ås.

Tlf: 64 96 58 00

Faks: 64 96 58 01

E-post: ina@nmbu.no

Postadresse:

Postboks 5003,

1432 Ås

Drøbak akvarium

Havnegata 4

1440 Drøbak, Norge

+47 64 98 87 80

 

HUMMER

EUROPEAN LOBSTER

 

Hummeren er et stort krepsdyr, store individer kan veie opptil 6 kg.

 

The lobster is a large crustacean (Crustacea), whereas large individuals can weigh up to 6 kg

 

  • Lever på 0 - 150 m dyp
  • Utpreget nattdyr
  • Spiser virvelløse bunndyr
  • Lives at 0-150 m depth
  • Mainly nocturnal
  • Diet is mainly benthic invertebrates